top of page

"Candy Shots" czyli słodko i kolorowo...

Kolejne, piąte, wyzwanie VII Edycji Uniwersytetu Akademii Fotografii Dziecięcej. Tym razem "Candy Shots" - czyli ma być słodko, barwnie, bajkowo. W przypadku chłopców ten styl nie jest taki łatwy do zastosowania...taka oto sesja....czy jest wystarczająco "słitaśnie" ;) ?

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page