top of page

Zima w ogrodzie...

Uwielbiam słońce i mróz jednocześnie...to co w tandemie tworzą w ogrodzie...bajeczną grę światła ze szronem i barwami roślin. Najpiękniejsze są mroźne poranki...

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page