top of page

Próżność....

Chwalić się, czy nie chwalić...wypada, czy nie wypada...Próżność wzięła górę więc miło mi napisać, że w VII edycji Uniwersytetu Akademii Fotografii Dziecięcej, w wyzwaniu nr I "Bokeh" moja praca znalazła się wśród wyróżnionych:

http://www.akademia-fotografii-dzieciecej.pl/blog/komentarze-do-kursow-fotografowania-dzieci/uniwersytet-akademii-wyzwanie-i-rozstrzygniecie-2/

"Piękne magiczne światło, wyczarowany z niego bokeh nadają tej zwyczajnej scenie wymiar głęboki, wielopłaszczyznowy, trochę odrealniony. Bez światła i bokehu kadr nie miałby tak wielkiej siły i mocy! Wielkie brawa! (Zosia)"

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page